Zoek
Filters

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling die u in onze webwinkel plaatst. Lees deze algemene voorwaarden dus zeker na voor u een bestelling plaatst en opnieuw voor elke volgende bestelling. Wij zullen u vragen deze voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden wanneer u bestelt.

U kan de tekst hier afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

1. Informatie vooraf

Deze webwinkel wordt uitgebaat door Mieke Moelans, KBO/BTW (0)568.882.630, Lepelstraat 72a, 3920 Lommel, tel.0488/43.43.31 , mail info@behangelijk.be, onder de naam "Behangelijk".

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, moet een bestelling voor u geplaatst worden door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Levering buiten België en Nederland is enkel mogelijk als wij hier uitdrukkelijk mee akkoord gaan.

De prijzen op de webshop worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW.

Toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling verzendt. Lees dit formulier goed na.

Tussen verschillende rollen behangpapier kunnen kleurverschillen bestaan als deze niet uit hetzelfde verfbad komen. Om die reden raden wij u aan alle rollen die u nodig heeft in éénmaal te bestellen. Bij gesplitste bestellingen kunnen wij kleurverschillen niet uitsluiten.

U kan steeds een staaltje bestellen van behang dat u interesseert. Voor de knipstaaltjes rekenen wij verzendkosten aan maar je ontvangt ook een kortingscode ter waarde van de aangekochte knipstaaltjes + 2 euro van de verzendkosten. Deze kortingsbon kan je gebruiken als je behangrollen van één van de knipstalen gaat bestellen.

2. Betalingswijzen

U kan betalen met Bancontact/MisterCash, Belfius Pay Button, KBC/CBC-betaalknop, Visa/Mastercard,  iDeal en Paypal.
Wij werken samen met externe leveranciers die normaal gezien een goede beveiliging moeten garanderen maar kunnen zelf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen in verband met de betaalfunctie.

3. Overeenkomst

Wij vragen u eerst deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Daarna dient u het bestelformulier volledig en correct in te vullen. Vóór de bestelling kan worden geplaatst, krijgt u een overzicht en kan u nog correcties doorvoeren. In deze bevestiging vindt u een link naar de tekst van deze voorwaarden terug, die kan u dus nogmaals nalezen en ook afdrukken. Daarna wordt u gevraagd "bestelling bevestigen"; als u hierop ingaat, is de bestelling definitief. U kan deze bevestiging zelf afdrukken indien u dat wenst. Het contract is gesloten zodra wij een bevestigingsmail hebben verstuurd naar het mailadres dat u heeft opgegeven.

4. Leveringstermijn

Bij alle artikelen in onze webwinkel wordt een indicatieve leveringstijd aangegeven. De meeste artikelen worden binnen 2 tot 4 werkdagen geleverd. Wij doen ons best om zo snel mogelijk te laten leveren.

5. Leveringsmethode

Aan huis geleverd door B-post of Post. nl.

6. Herroepingsrecht

Bij toepassing van Artikel VI.47, § 1 WER, onverminderd artikel VI.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2 (bijkomende kosten voor niet-standaard levering), en artikel VI.51 (directe kosten voor terugzending, waardevermindering en evenredige terugbetaling voor gepresteerde diensten) zijn vermeld.

Herroeping is niet mogelijk wanneer de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de koper of wanneer deze duidelijk voor één specifieke persoon bestemd zijn. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een niet-courant product besteld wordt, waarvan wij dus geen grote voorraden aanhouden, omdat wij in dat geval het behang moeten laten vervaardigen volgens uw specificaties en de teruggezonden behangrollen niet opnieuw kunnen worden verkocht met behangrollen die uit een ander verfbad afkomstig zijn. Dit zal duidelijk vermeld staan op de productfiche.

Indien u voor de producten die u aankoopt over een herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de 14 dagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en dit op uw kosten terug te sturen naar het onder ‘informatie vooraf’ opgegeven adres. Wij zullen u binnen de 14 dagen na kennisname van de herroepingsbeslissing terugbetalen.

Herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • Speciaal bestelde artikelen.
  • Fotobehang

 

De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren.

 

Voor de herroeping kan u gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij boek VI WER, maar dat is geen verplichting:

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Behangelijk, Lepelstraat 72a, 3920 Lommel (Tel.: 0488/43.43.31, E-mail: info@behangelijk.be)
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

7. Voorraad uitgeput

Het is mogelijk dat u toch nog een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Wij laten u dit dan zo snel mogelijk weten en storten u het betaalde terug.

8. Gebreken

Als de levering toekomt, moet u deze onmiddellijk nakijken; zichtbare gebreken zoals beschadigingen moeten immers onmiddellijk worden gemeld om aanspraak te kunnen maken op vergoeding of vervanging. Wij verwachten uw eventuele opmerkingen bij mail, binnen 48u na ontvangst.

De wet verplicht ons u te wijzen op de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen waarover u meer kan lezen via http://economie.fgov.be/nl/consument/Garantie/Wettelijke_garantie/#.VbJBLpUViUk.

Mieke Moelans kan nooit aansprakelijk gesteld worden, tenzij in geval van opzettelijke of grove fouten van haarzelf of van haar aangestelden of lasthebbers. Onder geen beding kan Mieke Moelans aansprakelijk zijn voor overmacht.

9. Privacy

Mieke Moelans respecteert de privacy van haar klanten volgens de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens die worden meegedeeld voor de aankoop van een product worden enkel gebruikt voor de goede afhandeling van de bestelling en wat erop volgt en worden nooit medegedeeld aan derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van IPR-regels die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel. Voor elk geschil dat zou rijzen naar aanleiding van een bestelling zijn het Vredegerecht te Neerpelt-Lommel en de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd tenzij het gaat om overeenkomsten met consumenten, in welk geval de rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd is.