Zoek
Filters

Retourneren

Bij toepassing van Artikel VI.47, § 1 WER, onverminderd artikel VI.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2 (bijkomende kosten voor niet-standaard levering), en artikel VI.51 (directe kosten voor terugzending, waardevermindering en evenredige terugbetaling voor gepresteerde diensten) zijn vermeld.

Herroeping is niet mogelijk wanneer de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de koper of wanneer deze duidelijk voor één specifieke persoon bestemd zijn. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een niet-courant product besteld wordt, waarvan wij dus geen grote voorraden aanhouden, omdat wij in dat geval het behang moeten laten vervaardigen volgens uw specificaties en de teruggezonden behangrollen niet opnieuw kunnen worden verkocht met behangrollen die uit een ander verfbad afkomstig zijn. Dit zal duidelijk vermeld staan op de productfiche.

Indien u voor de producten die u aankoopt over een herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de 14 dagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en dit op uw kosten terug te sturen naar het onder ‘informatie vooraf’ opgegeven adres. Wij zullen u binnen de 14 dagen na kennisname van de herroepingsbeslissing terugbetalen.

De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren.

Herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • Speciaal bestelde artikelen.
  • Fotobehang

Voor de herroeping kan u gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij boek VI WER, maar dat is geen verplichting:

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Behangelijk, Lepelstraat 72a, 3920 Lommel (Tel.: 0488/43.43.31, E-mail: info@behangelijk.be)
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."